sunnuntai 7. toukokuuta 2017

VENEILYKAUDEN ALOITUS

Klikkaa vasemmalta myös TULEVAA, sisältää uusia tapahtumia

Veneitten vesillelasku, vuosikokous ja kölinkastajaiset 2017

Veneet laskettiin lauantaina 6.5 -17 juuri edellisenä päivänä jäänsä luovuttaneeseen Alanteeseen. Satama on ollut sulana jo kauemmin. 


kuva: Hilkka Virtanen

kuva: Hilkka Virtanen

kuva: Juhani Laakso

kuva: Hilkka Virtanen
Vuosikokous ja kölinkastajaiset pidettiin Osuuspankilla. Vuosikokous valitsi kommodoriksi Juhani Laakson  ja varakommodoriksi Erkka Revon. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Mika Merinen, Jani Muhonen, Ilkka Pesonen ja Veikko Virtanen sekä varajäseniksi Riitta Laakso ja Eija Väisänen.
Hallitus päättää lähiaikoina järjestäytymiskokouksessaan tehtävien jaosta. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä keskusteltiin mm. retkisatamien ylläpidosta. Metsähallitus lopetti n.vuosi sitten retkisatamien ylläpidon. Savonlinnan Pursiseuran johdolla Saimaan alueen pursiseurat ottivat vastuun retkisatamien ylläpidosta, että ne säilyisivät veneilijöiden käytössä edelleen. Sulkavan Pursiseura hoitaa laskutuksen, metsähallitus osallistuu ylläpitoon 600 €/ vuosi. Seurat osallistuvat kustannuksiin vuosittain suhteessa jäsenmääriin. 
Mastonosturi on uusittu ja kustannuksia pyritään kuolettamaan käyttömaksulla, joksi hyväksyttiin hallituksen esittämä 20 €/ kausi.
Kiitos kaikille veneiden vesillelaskussa mukana olleille aktiivisesta osallistumisesta!

Juhani 
kommodori

TOIMINTASUUNNITELMA SUP 2017

Tammikuu Navigaatiokilpailu
Helmikuu Venenäyttely Helsingissä. Seura ei järjestä retkeä.
Maaliskuu Käenniemen laiturin korjaus.
Huhtikuu Veneiden ja laitureiden kunnostusta.
Toukokuu Veneiden vesillelasku la 6.5.2017. Vuosikokous ja kölinkastajaiset Osuuspankin kokoustilassa 6.5. klo 17:00 alkaen.
Käenniemen kevätalkoot 27.5.
Kesäkuu 3.-11.6.2017 Yhdessä vesillä tapahtuma.
                                     Juhannus Käenniemessä.
Heinäkuu Soututalkoot 6-9.7. Opperaregatta
Elokuu Eloregatta 19.8.2017.
Lokakuu Veneitten nosto talviteloille la 30.9.
Joulukuu Pikkujoulu

Suomi 100 tapahtumaan liittyen pyritään innostamaan mahdollisimman moni veneiljä irrottamaan köydet 100 kertaa kauden aikana.
Seura jatkaa jäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily liitossa, Pidä Saaristo Siistinä yhdistyksessä, Saimaan Virkistysalueyhdistyksessä ja Navigaatioliitossa.Yhteistyötä Saimaan alueen pursiseurojen kanssa jatketaan mm. seuramajojen yhteiskäytössä. Käenniemen majaa ylläpidetää yhdessä Sulkavan Vapaveikojen kanssa. Navigaatiokoulutusta järjestetään yhdessä kansalaisopistojen kanssa. Edunvalvonnassa keskitytään veneilypalveluiden turvaamiseen Sulkavalla mm. satama, talvisäilytysalue ja Käenniemi. Muutamiin Saimaan alueen kilpailuihin pyritään saamaan edustus. Tiedotus ja Puosupilli julkaistaan seuran kotisivuilla. Pyritään siirtymään myös laskutuksessa mahdollisimman paljon sähköiseen asiointiin, joten jäsenistön sähköpostiosoitteita toivotaan laskuttajalle (Juhani).
Pyritään kasvattamaan jäsenmäärää aktiivisilla veneilijöillä. Pyritään toteuttamaan tai käynnistämään mahdollisia muita jäsenistön ehdottamia hankkeita. Pidetään yllä ainakin kahden katsastajan pätevyyksiä. Järjestetään syksyllä koulutusta jos halukkaita oppilaita ilmaantuu.

Talousarvioon maksuluokat jäsen, nuorjäsen ja puolisojäsen. Säilytetään jäsenmaksut ennallaan.
Talousarvion perusteena olevat maksut:
  • Jäsen 35 euroa
  • Puolisojäsen 20 euroa
  • Nuorjäsen alle 18 v sama maksu jonka SPV perii seuralta
  • Liittymismaksu 150 euroa nuoriso- ja puolisojäseneltä ei peritä liittymismaksua
  • Laiturimaksu 60 euroa Soutustadionnilla ja 75 € Alanteentiellä
  • Mastonosturin käyttö 20 euro/kausi
  • Katsastumaksut:  peruskatsastus 25 euroa ja vuosikatsastus 20 euroa
Laiturimaksut laskutetaan kevättalvella ennen purjehduskautta, jotta tiedetään ketkä aikovat käyttää venepaikkaansa ja mitkä paikat voidaan antaa uusille tarvitisjoille.
Veneiltä jotka edustavat seuraa kilpailuissa ja/tai osallistuvat soututalkoisiin ei peritä katsastusmaksua.
Mastonosturi uusitaan ennen kauden alkua. Käenniemeen laituri korjataan ja sinne rakennetaan uimaraput kalliorannan puolelle.