torstai 21. huhtikuuta 2022

 VENEIDEN YHTEISLASKU SULKAVAN SATAMASSA LAUANTAINA 14.5.2022  klo 8.00

Nosturi tulee aina hyvissä ajoin, joten kannattaa olla paikalla jo 7.30. Jokaisesta yhteislaskuun tulevasta aluksesta edustus paikalle, ellei erikseen muuta ole sovittu. Veneet, joiden nostamisesta ei ole täyttä varmuutta, jätetään kuiville. 

Veneiden huoltoa ajatellen sataman vedet ja yksi wc laitetaan toimintakuntoon viikolla 17.

Valmistelujen lomassa ja ennen veneilykautta voi käydä kertaamassa veneilyturvallisuusasioita esimerkiksi Suomen Meripelastusseuran, Fennian ja Motonetin yhteistyössä järjestämässä webinaarissa 3.5.2022 klo 18.00 -  19.30. Ilmoittautuminen viimeistään Vappuna tästä linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/db7737dc-7faa-4bf9-8059-e83b0c41e53b?displayId=Fin2524403


SUP:n VUOSIKOKOUS VENEIDEN LASKUN JÄLKEEN 14.5.2022 klo 18.00 Ravintola Art Deco

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

  • kokouksen avaus
  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toiivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  • valitaan hallitukisen kommodori (puheenjohtaja) ja varakommodor (varapuheenjohtaja) ja hallituksen jäsenet (4 kpl) sekä varajäsenet (2 kpl)
  • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Hallituksen hyväksymä tilinpäätöskoonti alla:

Koronan vuoksi edellinen vuosikokous pidettiin vasta syksyllä. Kokouksen hyväksymä ja tarkennettu toimintasuunnitelma löytyy "KALENTERI" -osiosta.

KÖLINKASTAJAISIA VIETETÄÄN SAMASSA PAIKASSA HETI KOKOUKSEN JÄLKEEN.
Mahdollisuus myös saunomiseen. Omat pyyhkeet mukaan.
TERVETULOA!