perjantai 2. kesäkuuta 2023

KÄENNIEMEN KEVÄTTALKOOT JA ALKUKESÄN KOKOONTUMINEN LA 10.6.2023

Tule mukaan Käenniemen kevättalkoisiin, joka on samalla alkukesän kokoontuminen. Mukaan työhön sopiva vaatetus työjarruineen. Jos mahdollista, voit tuoda mukanasi myös ruuvinvääntimen ja/tai sahan, koska tarkoitus on perinteisten kevättöiden lisäksi uusia laiturin maihinnousuluiska uudisrakenteella.

Ilmoittautumiset Erkalle 0400168524 tarjoiluja varten viimeistään torstaina 8.6.2023 klo 15. Kerro myös erikoisruokavaliosi.


T E R V E T U L O A !maanantai 8. toukokuuta 2023


Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää sähkön käytön turvallisuutta ja luotettavuutta, sähköisiä energiatehokkuusratkaisuja sekä älyköstä sähkön käyttöä keräämännlä, tuottamalla ja jakamalla tietoa.

Seuramme on tilannut jäsenille yli 70 sivuista "Sähkö ja vene" tieto-opasta. Ohjetta on saatavilla seuran tilaisuuksissa, katsastajilta ja sataman mastovajasta. Tilattu määrä on reilu, muttei rajaton. Ota kuitenkin kaverille kans`!

Ja käy myös katsomassa tästä blogista kalenterista tulevat tapahtumat!

 

lauantai 15. huhtikuuta 2023

VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

 

Kokouksessa oli läsnä 8 jäsentä.

 1.     Kommodori Veikko Virtanen avasi kokouksen.

 2.     Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Virtanen, sihteeriksi Hilkka Virtanen ja                 pöytäkirjantarkastajiksi Raili Nederström ja Ilkka Pesonen.

 3.     Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 4.     Työjärjestys hyväksyttiin.

 5.     Kommodori esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajien lausunnot. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä tulos ennen poistoja oli 530,58 e, josta tehtiin 500 e poistot. Taseen loppusumma oli 25.608,27 e, josta pankkitilillä 12.818,63 e.

Toimintakertomus (lyhennelmä)

SEURAN JÄSENISTÖ JA HALLINTO

Seuran jäsenrekisterissä oli vuoden 2022 lopussa 112 jäsentä, joista 13 nuorisojäsentä. Veneitä    rekisteristä löytyi 55. Vuosikokouksessa seuran hallitus valittiin sellaisenaan jatkamaan eli: kommodoriksi Veikko Virtanen, varakommodoriksi Erkka Repo, jäseniksi Ilkka Pesonen, Eija Väisänen, Juha Kiiskinen ja Jani Muhonen sekä varajäseniksi Markku Salo ja Pekka Teerimäki. 

Taloustilanne on ollut edelleen hyvä. 

Sulkavan pursiseura on Suomen purjehdus ja veneily ry:n, Suomen Navigaatioliiton ja Saimaan virkistysalueyhdistyksen jäsen.

SATAMAPALVELUT 

Seuran kotilaitureissa on rekisterin mukaan 45 venepaikkaa, joista käytössä kesällä 2022 oli 20 paikkaa. Osa paikoista on heikosti käytettävissä, mutta vapaita paikkoja löytyy hyvin Soutustadionin laiturista. Alanteentien laituri on käytännössä täynnä. 

Veneiden yhteisnostot ja - laskut järjestettiin perinteisesti touko- ja syyskuussa, nostoissa oli mukana keväällä 12 ja syksyllä 15 venettä. 

Katsastajana toimi Erkka Repo. Katsastuksia tehtiin toista kymmentä.

KÄENNIEMI JA MUU RETKISATAMATOIMINTA

Käenniemeä laiteltiin kesäkuntoon ahkeran talkooväen voimin. Kompostikehikko uusittiin Kuutamorallin yhteydessä.  Vapa-Veikkojen kanssa pidettiin vielä syksyllä yhteiset puutalkoot, sillä yhteisen saunamajan käyttö on ollut kohtalaisen runsasta ainakin puumenekin perusteella. 

Sulkavan pursiseura on mukana Saimaan pursiseurojen tukikohtayhteistyössä. SUP:n yhteiskäyttötukikohtana on voitu käyttää Sulkava-seuran omistamaa Varvirantaa ja sen pienempää, puulämmitteistä saunaa. 

Metsähallituksen retkisatamien ylläpito yhteistyö pursiseurojen kanssa päättyi Metsähallituksen otettua itselleen kokonaisvastuu retkisatamistaan. SUP on hoitanut yhteistyön kirjanpidon ja laskutuksen, joka päättyi alku vuodesta. Tilillä olleet varat (n.140e) päätettiin lahjoittaa Kirkonulkomaan avun kautta Ukrainan avun tarvitsijoille.

KILPAILUT JA MUUT TAPAHTUMAT

Sulkavan Suursoutujen turvavenetehtäviin osallistuttiin tällä kertaa 15 veneen voimin. Soudut sujuivat ilman suurempia ongelmia. 

SUP järjesti 3. luokkalaisille veneilyyn tutustumisretken 23.8.2022. Mukana oli 23 oppilasta, 6 opettajaa ja muuta henkilökuntaa sekä 4 venettä, joissa kippareiden lisäksi 3 miehistön jäsentä. 

Tapahtuma oli paitsi alkulaukaus pitempään jatkuvalle koulun ja pursiseuran yhteistyölle myös osa Suomen purjehdus ja veneily ry:n ”Yhdessä vesille” kampanjaa. Pursiseura on hankkinut myös kouluille veneilyaiheisen opetuspaketin, jonka ensimmäinen osio käsittelee lähinnä purjehdusta. Paketissa on mukana luokkalukukirjoja yhteensä 25 kappaletta sekä kummallekin koululle (kirkonkylä ja Lohilahti) omat opetuspaketit aiheeseen liittyvine peleineen ja muine rekvisiittoineen. 

5. KUUTAMORALLIIN osallistui neljä venekuntaa, 7 henkilöä. Sää suosi tapahtumaa. Ohjelmassa oli lämmittelynä kompostikehikon uudisrakentaminen, joka valmistuikin etuajassa. 

XXX ELOREGATTAAN osallistui 4 venekuntaa, joissa yhteensä 15 henkilöä. 

Veneideniden ollessa jo talviteloilla kokoonnuttiin vielä ravintola Art Decoon pikkujoulujen merkeissä. 

Hallitus kiittää jäseniä aktiivisesta osallistumista erilaisiin tehtäviin ja talkoisiin niin hallinnossa, erinäisissä tapahtumissa, kuin muussakin toiminnassa seuramme yhteiseksi hyväksi!

 

Tilintarkastuskertomuksessa todettiin mm, että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja hallituksen jäsenille voidaan myöntää vastuuvapaus tarkastamaltamme tilikaudelta.

6.     Tilinpäätös vahvistettiin. Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7.     Kommodori esitteli toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä esityksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudeksi. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin. Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Toimintasuunnitelma löytyy Kalenteri-välilehdeltä. 


TALOUSARVIO 2023

TULOT

jäsen- ja liittymismaksut

3000

satamapalvelut

4400

soututalkoot

800

TULOT YHTEENSÄ

8200

MENOT

satamapalvelut

4000

Soutustadion laituriremontti

ks. alla

tapahtumakulut

1200

jäsenmaksut

1400

hallinto ja tiedotus

300

pankki- ja vakuutusmaksut

300

poistot

5000

MENOT YHTEENSÄ

8200

LAITURIN KUNNOSTUS

ponttoonit

500

rahdit

800

painot

1500

ankkurikettinki 20mm

3800

sakkelit ja jouset

500

kiinnityssarjat ponttooneille

350

asennus- ja vaihtotyö

3000

lisäosat ja -työt

450

YHTEENSÄ

109008.     Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin hallituksen esityksen mukaisesti:  

kommodori: Veikko Virtanen (yleisjohto, seura- ja liittoyhteistyö, taloushallinto ja tiedotus)

varakommodori: Erkka Repo (katsastus, Käenniemi)

jäsen: Juha Kiiskinen (kouluyhteistyö)

jäsen: Arto Koski-Laulaja (Eloregatta)

jäsen: Jani Muhonen (facebook, instragram ym)

jäsen: Ilkka Pesonen (satamakapteeni)

varajäsen: Jyri Laaja (soututalkoot)

varajäsen: Henry Borén

9.        Toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka Korhonen, Päivi Korhonen


tiistai 21. maaliskuuta 2023

KEVÄTTÄ ILMASSA? TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

 

Päivämääriä tulevista tapahtumista aikajärjestyksessä:

 • Vuosikokous 8.4.2023 klo 14.00 Vanhalla kunnantuvalla, Kirkkotie 3, Sulkava
  • Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat
  • Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
  • Kokouskutsu lähetetään jäsenmaksulaskun mukana tai erillisellä sähköpostilla.
 • Soutustadion laiturin ponttooneita ja niiden ankkureita uusitaan ennen veneilykauden alkua (= ennen yhteislaskua) sää- ja jäätilanteen salliessa. Ennen remonttia vesillelaskettujen veneiden toivotaan etsivän tilapäisen laituripaikan esim. Alanteentien laiturista.
 • Veneiden yhteislasku Sulkavan satamassa maanantaina 22.5.2023 alkaen klo 8.00. 
 • Alkukesän kokoontuminen ja kevättalkoot Käenniemessä 10.6.2023.
Tarkempia tietoja tapahtumista seuran sivuilla ja jäsenkirjeissä (sähköpostilla).


keskiviikko 16. marraskuuta 2022

PURSISEURAN PIKKUJOULUT

       

 • aika:     LA 3.12.2022 klo 17.00 alkaen
 • paikka: Art Deco Hotel and Restaurant,                     
  • Alanteentie 9, 58700, SULKAVA (ravintola ei ole auki)
 • ohjelmassa ainakin: 
  • ruokailua
  • juomailua
  • laulelua
  • pukkeilua (pikkulahja mukaan, max 10e)
  • kisailua
  • tai visailua
Ohjelmaesityksiä otetaan vastaan ilolla, kuten ilmoittautumisiakin:
Ilmoittautumiset 29.11.2022  mennessä 1.veikko.virtanen@gmail.com tai 0400716471 mieluiten tekstivietsillä. Ilmoittele myös erityisruokavaliosta.

TERVETULOA!
tiistai 18. lokakuuta 2022

PUUTALKOOT KÄENNIEMESSÄ 5.11.2022!

 

Puutilanne talkoiden jälkeen.

Vapa-Veikkojen ja Pursiseuran yhteiset puutalkoot Käenniemessä la 5.11.2022 onnistuivat hyvin! Kiitos kaikille osallistuneille (6 hlöä)! Sää suosi ja tunnelmakin oli kohdallaan!
Talkooväkeä


sunnuntai 25. syyskuuta 2022

VENEIDEN YHTEISNOSTO HIENOSSA SÄÄSSÄ

Sää oli suosiollinen tämän syksyiselle veneiden yhteisnostolle. 15 venettä ja 1 masto nostettiin talviteloille. Nosturi teki töitä neljä tuntia. Nostot sujuivat hyvin ja ilmassa oli yhteisen tekemisen meininkiä entiseen malliin. Kiitos osallistujille ja myös kahvila-puoti Alinalle maistuvasta talkoosopasta!

Satamaan on vielä tulossa veneitä, joten jos nostatte veneet satamaan, olkaa yhteydessä satamakapteeni Ilkka Pesoseen p. 0405603473 tai kommodori Veikko Virtaseen p. 040076471. Henkilöautotrailerille nostattaville veneille on sijaa Soutustadion "ylätorilla".

sy Seila saapuu nostopaikalle usvan vielä viipyessä Alantella.
kuva Hilkka Virtanen

sy Marilyn ilmassa.
kuva Hilkka Virtanen