keskiviikko 8. kesäkuuta 2016

Alanteentien tontin puutalkoot

Sataman huonokuntoisia puita kaadettiin 28.4 ammattimetsurin avustuksella. Jatkokäsittelyä on tehty talkoilla ja halkomista on vielä tarjolla kaikille ulkoilmassa kuntoilusta kiinnostuneille. Puut on tarkoitus viedä Käenniemeen polttopuiksi, kun ne on saatu halottua ja kuivahtaneet. Myös satamassa venevajan vieressä oleva katkottu koivu on siirretty halkaistuina pölleinä omalle tontille halkomista odottelemaan.


Kuvat: Riitta Laakso